Tarieven en vergoedingen

Praktijk Ulla is geregistreerd bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) binnen de beroepsvereniging NFG. Ook is de praktijk aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Op grond hiervan vergoeden een groot aantal zorgverzekeraars de kosten (geheel/gedeeltelijk). De vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering en zorgverzekeraar.

Psychosociale therapie valt onder de complementaire zorg. Vergoedingen worden alleen gegeven vanuit een aanvullende verzekering en niet vanuit het basispakket.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor vergoeding:

Tarieven variëren afhankelijk van de geleverde diensten (individueel/relatietherapie, EMDR, hormoonconsulten of spreekbeurten). De tarieven zijn vergelijkbaar met die van collega-therapeuten en kunnen opgevraagd worden middels het contactformulier.

Ben je student of heb je een minimuminkomen? Vraag of je in aanmerking komt voor korting.

Een 15 min. vrijblijvend (gratis) kennismakingsgesprek? Dat kan.  Intakegesprekken worden in rekening gebracht.

Indien je een consult wilt verzetten of afzeggen dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Wordt deze later afgezegd wordt het consult in rekening gebracht.

Klachtenprocedure:

Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)